BAL LAB

Բիզնեսի զարգացման պայմանները. արտաքին ու ներքին գործոններ

Բիզնեսի զարգացման պայմանները. արտաքին ու ներքին գործոններ

Բիզնեսի զարգացման հիմնական փուլեր

Աճ՝ ստեղծագործության միջոցով

Ցանկացած երիտասարդական նախաձեռնություն իր անցկացվելիք փուլով տարբերվում է մյուսներից նրանով, որ թիմը մշտական փնտրտուքների մեջ է, փորձարկում է տարբեր վարկածներ, իսկ կազմակերպչական կառուցվածքը անընդհատ փոխվում է։ Հստակ չէ, որ այս վերափոխումները բարենպաստ պայմաններ կստեղծեն բիզնեսի զարգացման համար, սակայն երիտասարդ նախագիծերը դեռ դինամիկ առաջընթաց են ապրում։

Ստեղծագործական որոնման պահին երիտասարդ բիզնեսի ամենախոցելի օղակը նրա աշխատակիցներն են:

Վերջնական փուլում մնում են միայն անձնակազմի 50%-ը նրանք, որոնք ներդրում են ունեցել բիզնեսի ստեղծման պահից:

Այս բոլոր անախորժությունները հանգեցնում են ղեկավարության ճգնաժամի։ Բարդ իրավիճակից դուրս գալու ամենահեշտ ելքը կառավարման ոճը փոխելն է։

Այս փուլը պատահական չէ որ կոչվում է աճ ստեղծագործության միջոցով: Բիզնեսի զարգացման սկզբնական փուլերի գեղեցկությունն այն է, որ հաճախ բավական է միայն մի քանի ոչ ստանդարտ գաղափարներ առաջացնել, որոնք կլինեն ճիշտ կառավարման ուղիներ:

Աճ՝ համագործակցության միջոցով

Որպես կանոն, երբ ընկերությունը մտածում է ինչ-որ մեկի հետ համագործակցության մասին, ապա այս պահին նրա ներքին բիզնես գործընթացներն արդեն իսկ կայացած են։ Մեկ այլ ընկերության հետ գործընկերության մեջ մտնելու գաղափարը գալիս է այն ժամանակ, երբ զգացվում է, որ սեփական ռեսուրսներն այլևս բավարար չեն, բայց միևնույն ժամանակ պետք է հիշել, որ զարգացման լրացուցիչ հնարավորություններ կարող են տալ հենց համագործոկցությունը այլ կազմակերպությունների ու բիզնեսների հետ:

Գտնվելով բիզնեսի զարգացման համար բարենպաստ պայմաններում՝ ընկերությունը սկսում է մասշտաբավորել և ավելացնել աշխատանքային գործընթացների քանակը, որոնք կանոնակարդելու կարիք կունենան։

Այն պահերին, երբ ձեզ թվում է, թե բիզնեսն արդեն սպառել է իր բոլոր ներքին ռեսուրսները, դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք ձեր իսկ աշխատակիցներին։ Կարող է պարզվել, որ նրանցից մեկը ձեր զարգացած ընկերությունում նոր ստարտափ հիմնելու գաղափարներ ունի։ Նման առաջարկների հետ գործ ունենալը կարող է ձեզ փոխադարձ օգուտներ բերել:

Արտաքին պայմաններ բիզնեսի զարգացման համար

Բիզնեսի զարգացման կարևոր պայմանները

Տնտեսական.  Բիզնեսը պետք է ազատ լինի ռեսուրսների ընտրության, ինչպես նաև շահույթի բաշխման հարցերում: Բիզնեսի հիմնադիրը պետք է հստակ գիտակցի շուկայի պահանջները, որտեղ նա պատրաստվում է աշխատել, և կարողանա հարմարվել մրցակցային միջավայրին: 

Քաղաքական. Բիզնեսի հաջող զարգացման համար պետության տնտեսական ռազմավարությունը պետք է լինի կայուն և ուղղված լինի շուկայական հարաբերությունների զարգացմանն ու աջակցությանը։

Իրավական. Ձեռնարկատիրությունը պետք է ենթարկվի իրավական կարգավորման: 

Ներքին աշխատանք բիզնեսի զարգացման համար

Այսօրվա միջավայրում բիզնեսի զարգացման աշխատանքները պետք է տարածվեն ընկերության բոլոր խմբերի վրա, ներառյալ մարքեթինգի, վաճառքի, մատակարարների և արտադրանքի կառավարում խմբերին:

Իրականացում

Վաճառքի պլանը կատարելու համար վաճառողները հակված են կենտրոնանալ կա՛մ հաճախորդների որոշակի խմբի, կա՛մ որոշակի շուկայի վրա:

Մարքեթինգի մասնագետները, հաշվի առնելով այս նպատակները, ընտրում են հաճախորդների բազա նշված շուկայում և կառուցում համապատասխան իրականացման ռազմավարություն:

Մարքեթինգ

Մարքեթինգի բաժինը զբաղվում է ապրանքի գովազդով և առաջմղմամբ՝ դրա հաջող վաճառքի համար: Ծրագրի իրականացման գործում էական դեր ունեն այնտեղ աշխատող մասնագետները։ Որպես կանոն, ընկերությունը որոշակի գումար է հատկացնում ապրանքի առաջմղման համար՝ որպես մարքեթինգային բյուջե։ Այդ նպատակների համար չնչին միջոցներ հատկացնող ընկերությունները բավարարվում են տպագիր նյութերով, ինչպես նաև տարբեր տեսակի բաններներով և այլ արտաքին PR-ով:

Հիմնական քայլերը բիզնեսի պլանավորման գործընթացում

Փուլ 1. Տեղեկության աղբյուրների որոշում

Պլանավորման հարցում բառացիորեն ցանկացած տվյալ արժեք ունի։ Դրանք կարող եք ձեռք բերել մասնագիտացված գրականությունից, ստանալ խորհրդատվական ընկերություններից, օգտվել բաց վիճակագրական աղբյուրներից և այլն։

Փուլ 2. Բիզնես պլանի ստեղծման նպատակների ձևակերպում

Թե՛ փոքր, թե՛ միջին բիզնեսի զարգացման համար հարմարավետ պայմաններ ստեղծելու համար նրա ղեկավարությունը պետք է վերլուծի բոլոր խնդիրներն ու նպատակները, որոնք կլուծվեն դիտարկվող նախագծի շնորհիվ։ Վերլուծության ընթացքում ձեռք բերված տվյալները կօգնեն նպատակներ դնել, ինչի համար ձեզ հարկավոր կլինի լավ զարգացած բիզնես հեռանկար։

Բիզնեսի զարգացման ռազմավարության մշակում

Ռազմավարությունը, որով մշակվում է ընկերությունը, պետք է լինի երկարաժամկետ պլան, որը հաշվի կառնի գործունեության համաշխարհային ասպեկտները և բիզնեսի զարգացման պայմանները: Ղեկավարների առջեւ խնդիր է դրված որոշել, թե ուր են գալու իրենց «սերունդները» մի քանի տարի հետո, ի՞նչ նպատակների պետք է հասնեն եւ ուր շարժվեն դրանց հասնելու համար:

Ռազմավարության և մարտավարության տարբերությունն այն է, որ առաջին հայեցակարգը մեր նպատակն է, իսկ երկրորդը, թե ինչպես ենք մենք նախատեսում հասնել դրան:

Մակրոմիջավայրի ուսումնասիրություն

Ժամանակակից պայմաններում բիզնեսն ընկնում է մի շարք գործոնների ազդեցության տակ, ներառյալ պետության ​​տնտեսության ընդհանուր վիճակը: Մակրո միջավայրում գործընթացները հասկանալը թույլ կտա ճիշտ պլանավորել շահութաբերությունը: Այս տեղեկատվության հիման վրա ընկերության սեփականատերը կկարողանա որոշել՝ արդյոք արժե՞ այս պահին բիզնեսի նոր ուղղություններ զարգացնել։

Միկրոմիջավայրի վերլուծություն

Այսօրվա միջավայրում շատ կարևոր է հետևել ձեր մրցակիցների զարգացմանը և հետևել հաճախորդների կարիքներին:

Վերլուծության գործընթացում աջակցությունը կտրամադրվի՝

Շուկայի շուկայավարման հետազոտություններին. Այս տվյալները շատ կարևոր են, քանի որ դրանք պատկերացում են տալիս՝ արդյո՞ք բիզնեսը աճում է, թե հակառակը՝ ճգնաժամ է ապրում։ 

Աշխատելով մարքեթոլոգների հետ՝ դուք կհասկանաք նաև հաճախորդների կարիքները։

SWOT վերլուծություն

Երբ հասկանում եք արտաքին միջավայրի ազդեցությունը ձեր բիզնեսի վրա և կարող եք կանխատեսել մրցակիցների պլանները, սկսեք վերլուծել ձեր ձեռնարկության ուժեղ և թույլ կողմերը, այնուհետև համեմատեք դրանք առաջին երկու փուլերում ստացված արդյունքի հետ:

Դրա համար նպատակահարմար է օգտագործել SWOT վերլուծությունը: Այս գործիքը թույլ է տալիս համատեղել, կիրառել բիզնեսի մասին առկա ողջ տեղեկատվությունը, ճիշտ ձևակերպել երկարաժամկետ նպատակները։ Այս տեխնիկան օգտագործելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել չորս սյունակներից բաղկացած աղյուսակ՝

ուժեղ կողմեր ​​- բիզնեսի մրցակցային առավելությունները

թույլ կողմեր ​​- ձեր ընկերության թույլ կողմերը

հնարավորություններ – արտաքին միջավայրի դրական ազդեցություն, բիզնեսի համար ցանկացած հնարավորությունների բացում, բիզնեսի զարգացման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումը

սպառնալիքներ – այս սյունակում պետք է թվարկվեն արտաքին միջավայրից բխող սպառնալիքները

Որոշեք նպատակներն ու խնդիրները

Հստակ սահմանեք այն նպատակները որոնք ցանկանում եք հասնել, օրինակ՝

գրավել շուկայի առաջատարի դիրքը և երեք տարվա ընթացքում ավելացնել վաճառքը որոշակի թվով, շուկա հանել և տարեկան վաճառել որոշակի քանակությամբ նոր ապրանք

Յուրաքանչյուր ձեռնարկություն ինքնուրույն ձևավորում է նպատակներ՝ հաշվի առնելով այն պայմանները, որոնցում զարգանում է բիզնեսը։ Ունիվերսալ տարբերակներ չկան: Նպատակ դնելուն հետևում է դրան հասնելու մարտավարություն կառուցելը և նոր գաղափարի հիման վրա գործողությունների ճշգրտումը:

Բիզնեսի զարգացմանը խոչընդոտող սխալներ

Անարդյունավետ կառավարման ոճեր

Կա միայն երկու անարդյունավետ և վնասակար առաջնորդության ոճ՝ ամենաթողությունը, որը նաև կոչվում է հիերարխիկ, որը թույլ չի տալիս ղեկավար թիմին խորապես ներգրավվել աշխատանքի մեջ: Կառավարման այս երկու մոտեցումներն էլ միավորված են նրանով, որ առաջնորդը անհանդուրժող է հակամարտությունների նկատմամբ, իսկ կազմակերպությունը չունի վեճերի կառուցողական լուծման պրակտիկա:

Վատ համակարգում

Սա բարդ գործընթաց է, որն ազդում է բիզնեսի զարգացման ռազմավարության իրականացման վրա: Եթե ​​ընկերության յուրաքանչյուր ստորաբաժանումն ղեկավարում են «անարդյունավետ» մենեջերներ, որոնք պաշտպանում են իրենց իդեաները և չեն կարողանում համաձայնվել միմյանց հետ, ապա ընդհանուր առմամբ ընկերության համար սա աղետ կարող է համարվել։

Այս անգամ խոսեցինք բիզնեսի զարգացման պայմանների և դրանց վրա ազդող գործոնների մասին։ Բիզնեսի զարգացման արտաքին և ներքին գործոնները պետք է համակարգված աշխատանք կատարեն, որոպեսզի բիզնեսի զարգացումը համաչափ իրականանա: