BAL marketing and creative LAB

logored

Կամավորական աշխատանք

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 – Տարատեսակ միջոցառումների կազմակերպում և կառավարում,
 – Գրասենյակային մենեջմենթի թիմի աջակցում,
 – Հավաքագրել տեղեկատվություն տվյալների բազայի համար,
 – Աջակցել կառույցի վարչարարությանը,
 – Մասնակցել աշխատակազմի ժողովներին,
 – Ըստ անհրաժեշտության ստանձնել այլ պարտականություններ: 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 – Կազմակերպչական և հաղորդակցման հմտություններ (բանավոր և գրավոր),
 – Թիմի հետ աշխատելու նրբանկատություն և ցանկություն,
 – Լեզվական հմտություններ (հայերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը կդիտվի առավելություն),
 – Տեխնիկական հմտություններ (համակարգչից և համացանցից օգտվելու հմտություններ, թվային տեխնոլոգիաներից և ժամանակակից սարքավորումներից օգտվելու կարողություն)
 – MS Word և Google Drive հետ աշխատելու կարողություններ,
 – Ճշտապահության և պատասխանատվության բարձր հատկանիշներ,
 – Սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն,
 – Ստեղծագործական մտածողություն և խնդիրներ լուծելու ունակություն,


Թեկնածուները պետք է ամբողջապես կամ մասնակի բավարարեն վերը նշված չափանիշներին։

ԸՆՁԵՌՎՈՂ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Մասնագիտական և աշխատանքային առաջխաղացում, կապերի և շփումների շրջանակի ընդլայնում, տարատեսակ ժամանցային և կրթական միջոցառումների մասնակցություն

Ինչքա՞ն ժամանակով է կամավորությունը: 

Կամավորության նախնական փուլը նախատեսված է 3 ամսվա համար: 

Յուրաքանչյուր 3 ամիսը մեկ ԲԱԼ ԼԱԲ-ը սկսում է կամավորների հավաքագրման նոր փուլ: Այնուամենայնիվ, հնարավոր է նաև երկարաձգել կամավորական շրջանի ժամկետը, եթե կամավորը կրկին դիմում է, և նրա հայտադիմումը հաստատվում է կազմակերպության կողմից։

Որո՞նք են կամավորի իրավուքները և շահերը:

Կամավորներին տրվում է հնարավորություն՝ միջազգային և տեղական ծրագրերի մասնակիցների հավաքագրման ժամանակ նախապատվությունը տրվում է կամավորներին: Կամավորներին կարող է տրվել հավաստագիր կամավորական շրջանը ավարտելու վերջում, ինչպես նաև նրանք կարող են անհրաժեշտության դեպքում ստանալ անհատական երաշխավորագրեր։ Կամավորները կարող են օգտագործել կազմակերպության հնարավորություները, սարքավորումները և ռեսուրսներն իրենց սեփական և աշխատանքային աճի համար: 

Որո՞նք են կամավորների պարտականությունները։

Կամավորները պարտավոր են շաբաթական 3 ժամ տրամադրել  աշխատանքին, որոնք մեծամասամբ տեղի են ունենում կազմակերպության գրասենյակում։ Կամավորները պարտավոր են իրականացնել իրենց հանձնարարված առաջադրանքները պատշաճ կերպով և ժամկետներում, որոնք սահմանվում են բաժնի համակարգողի կողմից։ 

ԲԱԼ ԼԱԲ-ի կամավոր կարող է դառնալ այն ֆիզիկական անձը, որը ընդունում է սույն Կանոնակարգը, իրենց գործունեությամբ նպաստում են ԲԱԼ ԼԱԲ-ի Առաքելության իրագործմանը: Գրավոր դիմումի համաձայն կառույցի կամավորի ընդունելության մասին որոշումը կայացվում է ԲԱԼ ԼԱԲ-ի ղեկավարության կողմից:

Եթե համաձայն եք և ցանկանում եք դառանալ Հայաստանի ԲԱԼ ԼԱԲ կամավոր, ապա խնդրում ենք լրացնել և ուղարկել կամավորի ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԸ: